Rakennuspetäjä Oy voitti urakkakilpailusta Espoon Asunnot Oy Lillhemtintie 13 nimisen kohteen rakennusurakan loppuunsaattamisen. Kohde jäi kesken TNRak Oy:n konkurssin takia.

Kohde sijaitsee Espoon Suurpellossa. Rakennuttajana on Espoon Asunnot Oy. Kohteessa on 4- ja 6-kerroksiset kerrostalot ja P-halli. Asuntoja on yhteensä 91 kpl.