Rakennuspetäjä Oy voitti urakkakilpailun

Rakennuspetäjä Oy voitti 24.5.2019 urakkakilpailun Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy / Keltasafiirinpolku 5 nimisestä kohteesta. Kohde sijaitsee Kehäradan varrella Kivistön juna-aseman läheisyydessä. Rakennuttajana on Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy. Kohteeseen tulee 90 vuokra-asuntoa.

KAS Sipoo urakkasopimus allekirjoitettiin

KAS Sipoo Graniittitie 9 / Gneissitie 9 kohteen urakkasopimus allekirjoitettiin tänään.

Työt alkavat 3.9.2018  ja kohde pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Sipoon Söderkullassa sijaitsevaan kohteeseen tulee 63 vuokra-asuntoa. Tilaajana on Kunta-asunnot Oy.

Projektityö työmaaperehdyttämisestä

Metropolia AMK opiskelijat Anton Vanonen ja Saku Suviranta tekevät Rakennuspetäjä Oy:lle projektityön aiheesta: ”Työmaaperehdyttämisen menetelmien kehittäminen”. Projektityön tulosten perusteella työmaiden perehdyttämisprosessia pyritään saamaan selkeämmäksi ja vähemmän työnjohdon resursseja vaativaksi.